Jaan Lember – 1990/1991

Klubi sünnilugu

30.06–02.07.1989. a. oli Saaremaa võrkpalliveteranide meeskonnal külas Soome presidendi Mauno Koivisto võrkpalliklubi veteranide võistkond SIKARIPORRAS. Õhtusel võistkondade koosviibimisel tutvustas Pekka Kontu mulle lionsliikumise põhimõtteid ja tegi ettepaneku ka Kuressaa- res moodustada lionsklubi. 24.–27.08.1989 olime vastukülaskäigul Helsingis, kust naasesin lionsliikumist tutvustavate materjalidega. 03.03.1990. a. kogunesid lionismist huvitatud 20 meest Kuressarest ja vastavad ametimehed Soomest Kuurhoone koosolekute saali, et asutada Eesti viies lionsklubi. Ristiklubiks sai Espoo Lounaisrannikko ja ristiisaks sama klubi lion Pekka Kontu.


lc-kuressaare-sunnilugu-1990Charter president Jaan saab märgi rinda ristiklubi Lionsilt Pekka Kontult. Kuurhoone saalis.


12.03.1990. a. registreeriti LC Kuressaare klubi maailmaorga- nisatsiooni peakorteris Oak Brookis Illinoisi osariigis, USA-s. 12.05.1990. a. – LC Kuressaare I Charter. Kuurhoone kohvi- kusse kogunesid 24 meest koos kaasadega, et saada tunnuskirjad lõvideks ja leedideks kuulutamise kohta. Asutajaliikme serti – kaadid andsid üle ristiisa lion Pekka Kontu leedi Rauniga, D-120 piirkonnakuberner Anti Oidsalu leedi Viivega, peamaja poolt mää- ratud juhendaja Eesti piirkonnale Erkki Laine leedi Kaarinaga.


lc-kuressaare-sunniluguKlubi asutajad-organiseerijad LC Espoo Lounaisrannikost. 03.03.1990. a. Kuursaalis.


Klubi oli asutatud, põhikiri vastu võetud, selle kinnitasid oma allkirjadega I asepresident Rein Orn, II asepresident Toomas Takkis, klubimeister Andi Saagpakk, laekur Aado Haandi ja sekretär Tõnu Kippak. Esimene aasta oli õpipoisi aeg. Otsisime klubile tegevus- suundi, lõime esimesed sõprussidemed, vahendasime abiva- jajatele Põhjamaade poolt saadetud humanitaarabi. Klubi prioriteetideks said puuetega inimeste abistamine, noorte ja hariduselu toetamine. Ei unustanud ka seltsitege- vust koos klubi liikmete ja leedidega. Klubi rahalised kohustused peamaja ees aitas maksta ristiklubi Espoo Lounaisrannikko.

Esimene suurem projekt oli koolilaste vahetus, kus SÜG-i 6a kl. külastas 25.–29. aprillil 1990. a. Matinlahten kooli Es- poos, kus direktoriks oli ristiisa Pekka ja klassijuhatajaks leedi Rauni. Esimene sõprusklubi – Lionsklubi Bornholm Rönne linnas. Olime kutsutud klubi 25-aastasele juubelile. Lionid Jaan, Olev, Aado ja leedid Marvi, Maire ja Ly. Lionsliikumise tõelisest mastaapsusest ja sisust saime leedi Marviga ettekujutuse Soome lionsliidu MD-107 aastakoosolekul Lahtis. Maailmas tuntud suusakeskuses osales üle 3000 lioni ja leedi.

Esimene lionsaasta LC Kuressaare presidendina möödus kiiresti. Loovutasin ametimärgi lion Rein Ornile teadmises, et nüüd meie klubi tegevus alles hoo sisse saab.

Comments are closed.