Jaan Lember – 2012/2013


Juhatus muusikakoolis, kuhu sai viidud klubi arhiiv.


Teisel ringil. Meeldiva üllatusena tuli klubi poolt ettepanek kandideerida presidendiks taas, 22 aastat hiljem. Mis oli meie klubi tegevuses muutunud võrreldes charter presidendi aastaga 1990/91? Kui algusaastatel oli põhitegevuseks välisklubide annetuste-toetuste jaotamine abivajajatele, siis nüüd teenime klubi raha tuluürituste kaudu, et toetada abivajajaid. Minu presidendiaastaks oli 20-st asutajaliik- mest klubis tegutsemas veel 5 lionit koos leedidega: Olev ja Mai- re, Juhan ja Virge, Jaan ja Marvi, Aado ja Ly, Viljar ja Kristi.

Lühikokkuvõte lionsaasta ühistest tegemistest:

Lionsarhiiv koliti koolituskeskusest “Osilia” Kuressaare Muusikakooli, kuhu sisustasime tänu vellede Tõnu ja Tõnise ettevõtlikkusele ning Tarmo vastutulelikkusele klubi lionsnurgakese. Heategevuslikud ristsõnad. Lion Raivo Aldi eestvedamisel koostati, trükiti ja müüdi 10240 eksemplari. Puhastulu klubile heategevuseks 5618.43€.

Projekt iPad – puudega lapse uks uude maailma. Lion Argo idee kasutada ristsõnade müügist saadud raha Kallemäe Kooli Kuressaare filiaali puuetega lastele arvutiklassi sisustamiseks.

8. aprillil 2013. a. anti koolile üle 7 iPadi koos tarkvaraga. Invakiik erivajadustega lastele. Veli Marko idee, Saaremaa firma Lonaksi poolt valmistatud detailid. Kokku monteeritud ja paigaldatud lionite ning nende rmade kaasabil. Kiige pidulik avamine puuetega laste kooli hoovil toimus 30. aprillil, 2013. a. Need kaks suurt projekti said tunnustuse osaliseks Eesti lionsliikumise 25-ndal aastapäeval Tartus. Sama sündmust kajastasid ka Eesti Rahvusringhääling ja ajakirjandus. Hotell Arensburgi peasissekäigu juurde seinale paigaldati suur Lions märk tähistamaks klubi koosolekute läbiviimise kohta. Veli Marko eestvedamisel osteti klubile suur välitelk. Veli Jaan Rand organiseeris kõigile lionitele klubi sümboolikaga helkurvestid. Korrastati ja uuendati klubi ametlikke dokumente: põhikirja ja kodukorda, MTÜ registri andmeid. Meil käisid külas LC Keila klubi lionid ja leedid.

Peale 22-aastast (1991) sõprust LC Karkkuga Sastamalast (endine Vammala) allkirjastasime pidulikult sõpruslepingu 08. juunil 2013. a. Suure Tõllu puhkekülas.

Loe ka: Jaan Lember – 1990/1991

Comments are closed.