Jüri Pärtel – 2003/2004


Talgutöö on lionitele alati meeltmööda olnud.


Traditsiooniliselt algas presidendiaasta noortelaagri korraldamisega Kase Puhkekülas. Uue tegevusena lisandus loodushoiutöö Loode tammikus. Klubi sõlmis vastava lepingu keskkonnateenistusega ja lepingu kohaselt pidime osa tammikust puhastama võsast ja mittesobivatest puudest. Tööde teostamine ei sujunud kõige ladusamalt osalt ka talvetingimuste tõttu, kuid klubi liikmete osavõtt jättis ka soovida. Koos LC Sõrve klubi liikmetega toimus ühine võsaraie. Raiutud oksamaterjali andsime Kuressaare Soojusele hakkeks, millest said kasu kõik linna soojavõrgus olevad elamud ja kütteks sobiliku osa sai Reta Puit. Tema pani välja ka laadaloteriisse koorma küttepuid. Tublimad võsaraijujad olid velled Aado, Andi, Avo, Margus ja Juhan. Osavõturohke (18 lionit) oli puude istutamine päevakeskuses, kus peale tööd esines Saaremaa Poistekoor veli Veikko taktikepi all lauluga “Mats alati on tubli mees”.

Klubiüritustest meenuvad veel lipupidu Mändjala hotellis, piirkonna lionsball Vanemuises ja Charter Night kuursaalis Klubi liikmeskonnast lahkus veli Ain Niit, tänuks tehtu eest omistati talle klubi tänukiri. Parima lioni tiitli omistas president veli Olevile, kelle nimi graveeriti kruusile.

Comments are closed.