Jüri Tuisk – 1994/1995Kõrged lionskülalised eesotsas Augustin Solivaga Kuressaare linnapea Ülo Veversi vastuvõtul.


Katkeid Jüri Tuisu kõnest Charteril.

Nagu näete, toimub tänavune pidu – Charter Night – tradit- sioonilisest ajast kuu aega hiljem. Tingitud on see asjaolust, et meie peost võtab täna osa väga kõrge külaline – Rahvusvahelise Lions Klubide Liidu II asepresident, härra Augustin Soliva koos leedi Helenaga.

Käes on juba meie väike juubel. Arvan, et tegevus nende aastate jooksul on kindlaks tõendiks selle kohta, et klubi koosneb teotahtelistest ja aktiivsetest meestest. Üheks meie klubi prioriteetseks tegevuseks on olnud puuetega inimeste aitamine. Pean seda meie klubi kõige tä- nuväärsemaks ja tähtsamaks tegevussuunaks. Läheks väga pikaks see loetelu, kui püüaksin siin ära tuua kogu seda abi, mida me oleme osutanud lastele, invaliididele ja vanuritele.

Loodame, et tänaõhtuse kõrge külalise härra Augustin Soliva visiit aitab tublisti kaasa veli Toomase eestvedamisel ettevalmistatava projekti “Osilia” käivitamisele. Lions Quest projekt “Osilia” – see on enesega toimetuleku projekt, see on abi lastele, kes on sattunud eluraskustesse. Juhtigu meie tegevust mõistev suhtumine ja püüd aidata ka siis, kui see tundub võimatu!

Comments are closed.