Marek Raud – 2014/2015

Meie peamised tuluteenimise üritused:

 • Vaba Rahva Laulul toitlustamine – lisandus uue tuluüritusena Lions-aasta algusesse 20. augustil.
 • Saaremaa Rallil toitlustamine oktoobris – toimus meie jaoks juba 5. korda ning meie populaarsus ja teenitavad tulud on aasta-aastalt üha kasvanud.
 • Kuuskede müük detsembris – kuusesaak oli sel aastal harul- daselt hea ja vaatamata lumetule talvele teenisime kuuskede müügilt rekordilise tulemuse.
 • Ees on ootamas veel uue plaanitava tuluüritusena RMK met- sades puude istutamine aprillis ja meie traditsiooniline kevadlaat maikuus.

Meie peamised heateod:

 • 69 arvutikomplekti annetamine maakonna asutustele ja vähekindlustatud peredele (suurprojekt koostöös LC Hämeenlinna Wanaja klubiga)
 • Peremajade juurde jalgtee rajamine
 • Andeka noore muusiku Hanno Kulli õppeaasta maksu tasumine Muusikakoolile ja Taavet Kütile digiklaveri ostu toetamine
 • Perekodu laste toetamine – “Su nägu kõlab tuttavalt” naalsaate piletite ost, jõulumandariinid, spa-mõnude nautimine
 • Saaremaa Puuetega Inimeste Koja 20. aastapäeva konverentsi toetamine
 • Puuetega laste ja lasterikaste perede jõulupidude toetamine
 • Fred Erik Kuivjõgi kõnniraami soetamise toetamine
 • Traditsioonilised jõulupakid Kuressaare linna 30-le üksikule eakale
 • Ees ootavad veel mini-mänguväljaku rajamine kingitusena Kuressaare linna lastele ca 3000 euro eest, puude istutamine, Perekodu aiaehituse toetamine ja laste loodusesse grillima viimine.
 • Kokku teeme juubeliaastal heategusid omateenitud vahenditest ca 6000 euro ulatuses, lisaks veel Soomest tulnud heategevuslikud arvutid.

Meie peamised oma ettevõtmised:

 • Õhtusöök ja vähipüük Leisis – kõigi poolt oodatud hooaega avav üritus
 • Darts turniir Muratsis – aina populaarsem sportlik ettevõtmi-ne nii lionite kui leedide hulgas
 • Sügisjaht koos Saku klubiga jätkus oma tuntud headuses
 • Lipupidu Nasva klubis – väga meeleolukas pidu oma meeste bändi ja leedide line-tantsu numbriga
 • Vastlapäev Kase Puhkekülas koos Sõrve ja Pireti klubidega – seekord ilma lumeta ja uue sportliku viievõistlusega
 • Naistepäeva üritus Kuressaare Ametikoolis – lionid tänasid oma leedisid piduliku itaalia-pärase õhtusöögiga ja leedide auks esines ka presidentide kvartett
 • Lisaks tegime novembrikuus ringkäigu Politsei- ja Päästeteenistuse majas ja veebruari klubiõhtul esines Anu Vares ülevaatega erinevatest saartest, mida ta on külastanud.
 • Ees on ootamas veel traditsiooniline charter-pidu Kuursaalis, kus tähistame klubi 25 tegevusaasta täitumist ja kuhu oota- me ka palju väliskülalisi. Selleks ajaks peab valmis saama ka meie juubelitrükis.

Lisaks oma üritustele on klubi väga aktiivne ka piirkondlikul tasandil – meie korralikud esindused käisid kohal nii perepäevadel Lemmerannas, ballil Tartus kui ka LC Paikuse sõprusklubiga kohtumisel. Perepäevadelt tõi meie klubi esindus järjekordselt koju võitjakarika.

Comments are closed.