Margus Mägi – 2006/2007

Tahtsin oma presidendiaastatel muuta igakuiseid klubiõhtuid huvitavamaks. Selleks võtsin omale sihiks kutsuda igale klubiõhtule mõni huvitav inimene rääkima oma põnevast reisist, tööst vms. Muutsime veidi ka klubiõhtu ülesehitust. Siiani toimus õhtusöök pärast koosolekut. Senine tava oli ebamugav, sest mehed ei olnud üksteist kuu aega näinud ning kohtudes oli üksteisele nii palju rääkimist, et see hakkas lausa koosolekut segama. Nüüd, kui söök on kohe klubiõhtu alguses, saab vajalikud jutud enne koosoleku töist osa räägitud. Tõsi, see tõi kaasa ühe ebamugavuse – klubiõhtule tuleku registreerimine sai kohustuslikuks. Aga sellest on nüüdseks saanud õhtule tuleku loomulik ja ka väga vajalik osa – presidendil on juba enne koosolekut ülevaade, kes on tulemas ning see on suu- reks abiks klubiõhtu läbiviimisel.

Minu presidendiaasta tippsündmus oli kindlasti Lions Klubide perepäevad, mis toimusid 10.–12. augustil 2007. Laagri korraldamise au saime omale tänu selle, et Eesti piirkonna kuberneriks valiti sellel aastal meie oma klubi mees, Arno Vinni.

2007. aastal hankisime oma klubile juurde kaks korjanduse rahakera, millest ühe panime üles Selverisse ja teise GO Spa-sse. Aasta jääb meelde ka selle poolest, et veli Veikko Lehto eestvedamisel valmis meie oma klubi laul, mille esiettekan- ne toimus augustis Karujärvel toimunud perepäevade laulu- võistlusel.

Comments are closed.