Mati Heero – 2004/2005


Laat, loterii ja veli Mati on lahutamatud.


Minu presidendiaasta saabus üks aasta varem, kui rotatsioon seda ette nägi. See tekitas pisut kõhedust, et kas ma selle ülesandega ikka hakkama saan. Samas oli aga tunda klubi eelmiste presidentide ja liikmete toetust – 10 aastat hiljemgi on hea meenutada lipupidu, mis toimus sedakorda Kuressaare Ametikooli aulas 5-käigulise piduliku täisteenindusega õhtusöögina, mille teostasid leedi Lemmi juhendamisel toitlustus-teeninduse eriala õpilased ametikoolist.

Lõpule sai viidud Loode Tammiku looduskoosluste pro- jekt. Eelmisel kevadel olime puhastanud sealset rannakarja- maad võsast ja nüüd sai sealt välja veetud kütteks tehtud ma- terjal, mille eest meile ka ca 1,5 tuhat krooni maksti.

Aprillis metsapäeva raames löödi kaasa Kuressaare linna haljastamisel. Istutasime puid Tooma poe vastas olnud haljasalale. Heategevusena toetati silma laseroperatsiooni, lapse hambaravi kulu, invaliidile õhkmadratsi ja kompressori ostu, selgroo vigastuse saanud noort. Toetust said ka ETV tütarlaste koor ja Saaremaa Puuetega Inimeste Koda. Jõulupakid tehti 30-le Kuressaare linna üksikvanurile. Rüütli Veekesku- sesse viidi ujuma puuetega lapsed. Klubi liikmeskond täienes ühe uue liikmega, kelleks oli Andrus Lulla. Lahkujaid sel aastal ei olnud.

Comments are closed.