Meelis Villsaar – 2007/2008


Veli Meelis on klubis teenekas lion. Kindlasti on tal kogemusi jagada ka tol pildil veel kuberneri ametis olnud Kalle Elsterile.


Oli mõte, et ehk võiks mõned klubi koosolekud pidada ebatraditsiooniliselt nn “majast väljas”. Esimene neist toimus Kuressaare Linnateatris, kus majatutvustuse tegi tollane teatri direktori kt Aarne Mägi. Üks koosolek toimus sanatoorium Meri golfsimulaatoril, kus Aivar Aru tutvustas põgusalt golfi mängu ja rääkis Kuressaare Golfi tegemistest. Minu aastal liitus klubiga veli Jüri Hioväin, aga kahjuks ot-ustasid kaks tublit tegijat, Villu Vatsfeld ja Indrek Peil, klubist lahkuda.

Keda toetasime? Tom Rüütli Itaalia Rahvusvahelisse Noortelaagrisse sõidu toetamine. Kadri Vinni Norra Rahuvusvahelisse Noortelaagrisse sõidu toetamine. Saaremaa Suurperede suvepäevadele sõidukulude osaline kompenseerimine. Marek Kahverile spordiinventari (tubane kokkupandav magnetiline jooksurada) ostu toetamine. Spordivahendite ost erikoolile. Jõulupakid Kuressaares elavatele üksikvanuritele jm väiksemad annetused.

Klubi presidendiks olemine andis mulle isiklikult väga palju infot ja arusaamist kogu Lions liikumisest. Olin klubi liige olnud selleks ajaks ca 8 aastat, aga alles sel aastal hakkasin paljusid asju teise pilguga nägema ja liikumise olulisusest sügavuti aru saama.

Comments are closed.