Rein Orn – 1991/1992


Soomest saadetud Ford Transit oli üks suuremaid abisaadetisi.


Sel Lions-aastal olid LC Kuressaare peamised tegevusliinid, eesmärgid: säilitada klubi kui tervik; õhutada iga klubi liiget andma klubi tegevusse oma kindel ja võimetekohane panus. Üldjoontes suutis klubi neid liine ka kontrollida ning nii mõnelgi töölõigul saavutati märkimisväärseid tulemusi, näiteks: Eesti lionite Saaremaa haridusprojekt (sisuliselt regionaalse arenduskeskuse rajamine Saaremaale); finantsabi Saare invaliididele; tuleõnnetustes oma kodu kaotanud perekondade toetamine; tulemusrikas koostöö sõprusklubidega.

Viimase tegevuse tulemuseks võib lugeda abisaadetisi ja aktiviseerunud isiklikku laadi koostööd. Soomest tuli finantsabi puuetega laste lasteaia tarbeks, saadeti muruniiduk linna koolide ja lasteaedade ümbruse korrastamiseks, saadeti ka furgoon Ford Transit. Klubi ise osales laadal Soomes, ehitasime kultuurimaja ette kaldtee, paljundasime inglise keele õpikut, toetasime tantsuklubi Flamingot. Klubi andis välja oma ajalehe, mille müügist saadud tuluga toetasime puudega last. Alustas tööd LC Kuressaare leedi toimkond, jõuluaktsiooniks oli Lions-takso, eraldasime 1500 FIM-i jalaproteesi ostmiseks.

Comments are closed.