Toomas Takkis – 1992/1993


Osilia koolituskeskuse projekti idee autor veli Toomas ja maailma tulevane president Augustin Soliva tutvumas KG-ga, kuhu Osilia keskus hiljem ka lionite toel asutati.


Oluliseks pidasin klubi organisatsiooni väljaarendamist, st. et kõik klubi liikmed oleksid rakendatud erinevates toimkonda- des, et toimkonnad valmistavad ette ja viivad ise läbi konk- reetseid aktsioone. Tähtis, et jätkuks mõnus koostöövaim, mis oli kujunenud klubi ühisettevõtmistel.

Klubis loodi sel aastal 13 toimkonda, mis töötasid erine- valt ja tegid oma väikeseid tegusid samuti erinevalt (loe tegid midagi või ei teinud midagi). Sellel tööaastal tuli käibele Eesti kroon, klubi liikmemaks oli 25 krooni ja kassa oli siis sügiseks kesisest kesisem (laekuri Vallise kirjutisest meie 1992 novembri kuukirjast). Mõningaid tegemisi: toodi ja saeti invaühingu puid, mängiti võrkpalli LC Karkku meestega Vammalas, anti välja 2 Kuukirja, abistati “Kärdla” jalgrattaralli korraldamisel, protees hr. Leierile, külastati LC Skövdet, peeti kadrikarnevali, osaleti Stalini korvpalliturniiril, toimus aktsioon “Jõulumaiustused”, klubis esinesid noored, kes meie vahen- dusel osalesid rahvusvahelistes noorsoolaagrites (suur asi tollel ajal), peeti perede spordipäeva, sõideti Lions taksot, käidi matkal Tuius, tehti uus klubi laulik, abistati IV lastepäevakodu puuetega laste rühma, palju oli sõprusklubide annetuste vahendamist ja väiksemate toetuste jagamist.

Tihedalt suheldi Vammala/Karkku klubiga, algas koostöö klubiga LC Skövde/Ryd.

Comments are closed.