Kuressaare Lions Klubi toetab ristsõnadega kriisiperesid

Kuressaare Lions Klubi ja ristsõnade väljaandja Pirko andsid koostöös välja heategevusliku ristsõna, mille müügist saadud puhastulu 8300 eurot annetatakse Saaremaal koroonakriisi tõttu raskustesse sattunud peredele.

„Soovime heategevusliku ristsõnaga aidata just neid peresid, kes viirusest eriti tugevalt räsida on saanud. Abivajajad leiame koostöös kohaliku omavalitsuse, erinevate ametkondade ja organisatsioonidega,” rääkis Kuressaare Lions klubi president Taavi Rauniste.

Koroonakriis raputas sel kevadel eriti tugevalt just Saaremaad. Seetõttu ei olnud võimalik korraldada ka Lions klubi traditsioonilist kevadlaata. Klubi heategevuseks minevast eelarvest moodustab laada sissetulek väga suure osa. Seetõttu otsustati ärajäänud ürituse asemel koguda abivajajatele raha ristsõnadega.

Ristsõnu trükiti 12 000 eksemplaris ja müüdi 2-eurose tükihinnaga. Seatud eesmärk 8300 eurot täideti kahe kuuga. Heategevuslike ristsõnade idee autor on ettevõtja, Pirko ristsõnade väljaandja Raivo Alt, kel paarikümneaastane ristsõnade väljaandmise kogemus. Alt on ise ka Kuressaare Lions Klubi liige ning koos sai projekt teoks juba teistkordselt.

Kaheksa aastat tagasi koguti tublide ristsõnalahendajate abiga 5600 eurot, millega sisustati Kallemäe kooli arvutiklass, kus nii intellekti-, kui ka motoorika puudega lapsed said puutetundlike tahvelarvutite abil õppetööd täiustada ja vaba aega sisustada.

Projekti partnerid: OÜ Lehepunkt, Trükikoda Lakrito ja Pirko ristsõnad (koostas, trükkis, levitas).

President Taavi

Comments are closed.