Lionism

Rahvusvaheline Lions liikumine loodi 1917 a. USA-s. Liikumise algatajaks oli kohalik ärimees Melvin Jones. Liikumine muutus rahvusvaheliseks alles 3 aasta pärast, 1920, kui loodi esimene klubi ka Kanadas, Windsoris, Ontario osariigis. Mujale maailma laienes liikumine peamiselt aastatel 1950 -1960. Lions moto, “WE SERVE”“ME ABISTAME” , võeti kasutusele 1954. aastal. Lions Internationalist on saanud maailma suurim klubiline heategevusorganisatsioon Tänapäeval on Lions lliikumises 1.4 millionit liiget, 44600-s klubis, 190-s riigis üle maailma .Eestis on 51 klubi ja üle 1200 liikme.

Põhimõtted ja eesmärgid


Põhimõtted

 • Ole ettevaatlik hukka mõistes, kuid helde tänades. Toimi loovalt, mitte lammutavalt.
 • Aita ligimesi nende katsumustes: leinajad vajavad su kaastunnet, nõrgad ja raskustesse sattunud sinu tuge.
 • Täida oma kohustused ühiskonna ees. Osuta sõnade ja tegudega oma õiglast meelt ja austust oma maa ja ühiskonna suhtes.
 • Sõprus olgu eesmärgiks, mitte vahendiks. Tõeline sõprus ei nõua endale midagi ega sõltu osutatavatest teenetest.
 • Tegutse alati omakasupüüdmatult. Kui sind kahtlustatakse toimivat valesti, käitu oma kaaslastega nii, nagu soovid, et nemad käituksid sinuga.
 • Ära raja oma edu kellegi teise arvel, ole siiras ja usaldav oma lähimate suhtes ning aus iseenda vastu.
 • Püüa teha oma tööd edukalt. Sul on õigus saada selle eest väärilist tasu, kuid ära taotle mingeid õigustamata eeliseid.
 • Võta oma päevatööd kutsumusena ja tööta nii, et äratad usaldust.

Eesmärgid

 • Ergutada tegutsemishimulisi inimesi tööle ühiskonna hüvanguks ilma majandusliku kasuta ning õhutada tublidust ja kaasa aidata kõrgete eetiliste eesmärkide saavutamiseks kommertstegevuses, tööstuses, ühiskondlikel töödel ja isiklikes püüdlustes.
 • Luua võimalus keskusteluks kõigis avalikkust huvitavates asjades, laskumata poleemikasse poliitilisel ega usulistel teemadel.
 • Liita klubisid sõpruse, seltsimehelikkuse ja üksteisemõistmise vaimus.
 • Tunda aktiivset huvi riigi kodanike, kultuuri, sotsiaalse sfääri ja moraali vastu.
 • Kaasa aidata heale valitsemisele ja kodanikuõiguste tagamise põhimõtetele.
 • Luua ja edendada inimestevahelist vastastikust arusaamist.

Comments are closed.